6 uur 456 €  /  8 uur 608 €

Basis: Introductie

Bij het autorijden horen een aantal basishandelingen. Deze zijn erop gericht dat je als bestuurder je voertuig zo goed mogelijk in de hand hebt en op een veilige manier aan het verkeer kunt deelnemen. Nergens staat omschreven wat de "juiste" technieken zijn maar een aantal zaken worden algemeen als "goede" techniek beschouwd. Ook op het examen wordt erop gelet dat de kandidaat een "goede" techniek gebruikt. Een slechte techniek kan immers tot onveilige situaties leiden.

Het gaat hierbij om zaken zoals: sturen, schakelen, remtechniek, kijktechniek, gebruik van de richtingaanwijzers en spiegels, vertrek op helling, etc... Klinkt allemaal eenvoudig en voor de meeste ervaren bestuurders lijkt het allemaal voor de hand liggend. Maar voor beginnende bestuurders ligt het niet voor de hand en zijn er een hele reeks details en nuances die het verschil maken.

Voor het aanleren van de basistechnieken zijn 2 pakketten beschikbaar.

Basispakket

  • Sturen, vertrekken, remtechniek en stoppen, richtingaanwijzers, spiegels, kijktechniek, helling, eenvoudige verkeerssituaties.
  • 3 lessen, 6 uur
456 €

Veilig beginnen

  • Sturen, vertrekken, remtechniek en stoppen, kijktechniek, helling, eenvoudige verkeerssituaties.
  • Begeleiders kunnen lessen meevolgen en zo veilig beginnen met oefenen.
  • 4 lessen, 8 uur
608 €

Losse rijles

  • Je geeft zelf aan waarover je les wil en daar gaan we op werken.
  • 1 les, 2 uur
152 €
Rijschool Bogaert bestaat niet meer.... en toch wel.
Er is een herstructurering gaande waarbij Rijschool Bogaert zal wijzigen in VRC-Zelzate.
Om dit mogelijk te maken wordt tijdelijk de erkenning van de Ardooise Autorijschool gebruikt.
Als leerling zal u daar niks van merken, zelfde adres, zelfde lesgever, zelfde auto, andere naam.